موجودی دارها
اصول مربیگری پاورلیفتینگ 10 %
قیمت: 59,900
قیمت: 53,910تومان

سبد خرید

مبانی آموزش تمرینات اصلاحی 10 %
قیمت: 179,000
قیمت: 161,100تومان

سبد خرید

آناتومی کاربردی (با تاکید بر دستگاه حرکتی) 10 %
قیمت: 99,000
قیمت: 89,100تومان

سبد خرید

تغذیه ورزشی ویژه کسب مدال طلا 10 %
قیمت: 109,000
قیمت: 98,100تومان

سبد خرید

اطلس جامع پیلاتس(به روزترین راهنمای همگانی پیلاتس) 10 %
قیمت: 249,000
قیمت: 224,100تومان

سبد خرید

اکتساب مهارت در ورزش(پژوهش،نظریه و تمرین) 10 %
قیمت: 129,000
قیمت: 116,100تومان

سبد خرید

تربیت بدنی و ورزش سازگارانه 10 %
قیمت: 149,900
قیمت: 134,910تومان

سبد خرید

سنجش در روان شناسی ورزش و تمرین 10 %
قیمت: 198,000
قیمت: 178,200تومان

سبد خرید