نتیجه جستجو
موجودی دارها
آمار پایه راهنمای گام به گام 10 %
قیمت: 19,900
قیمت: 17,910تومان

سبد خرید

اس . پی .اس.اس در تربیت بدنی SPSS 10 %
قیمت: 49,000
قیمت: 44,100تومان

سبد خرید

روشهای آماری در علوم رفتاری 10 %
قیمت: 75,000
قیمت: 67,500تومان

سبد خرید

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 10 %
قیمت: 15,000
قیمت: 13,500تومان

سبد خرید

کاربرد لیزرل در عمل 10 %
قیمت: 24,000
قیمت: 21,600تومان

سبد خرید