• اطلس جامع پیلاتس(به روزترین راهنمای همگانی پیلاتس)
  • سیستم های تمرینی در پرورش اندام
  • کتاب بزرگ آناتومی بدنسازی بانوان
  • شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی
  • اندازه گیری سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی
  • فیزیولوژی ورزشی 1 (ویژه تندرستی،آمادگی و عملکرد ورزشی) ویراست چهارم

اطلس جامع پیلاتس(به روزترین راهنمای همگانی پیلاتس)

پیشنهاد شگفت انگیز

اطلس جامع پیلاتس(به روزترین راهنمای همگانی پیلاتس)

موضوع اصلی : رشته های ورزشی

نام نویسنده :لین رابینسون- لیسا برادشاو- ناتان گاردنر

قیمت قبل :2,490,000 ریال
قیمت : 2,241,000 ریال

سیستم های تمرینی در پرورش اندام

پیشنهاد شگفت انگیز

سیستم های تمرینی در پرورش اندام

موضوع اصلی : رشته های ورزشی

نام نویسنده :مقصود نبیل پور

قیمت قبل :790,000 ریال
قیمت : 711,000 ریال

کتاب بزرگ آناتومی بدنسازی بانوان

پیشنهاد شگفت انگیز

کتاب بزرگ آناتومی بدنسازی بانوان

موضوع اصلی : رشته های ورزشی

نام نویسنده :فردریک دلاویر- جین پیرکلمنسو

قیمت قبل :990,000 ریال
قیمت : 891,000 ریال

شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

پیشنهاد شگفت انگیز

شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

موضوع اصلی : رفتار حرکتی

نام نویسنده :جوزف بیکر - استیو کوبلی - جرج اسکورر

قیمت قبل :399,000 ریال
قیمت : 359,100 ریال

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی

پیشنهاد شگفت انگیز

اندازه گیری سنجش و ارزشیابی در تربیت بدنی

موضوع اصلی : آمار، سنجش و روش تحقیق

نام نویسنده :دکتر فریده هادوی-دکتر ابوالفضل فراهانی

قیمت قبل :990,000 ریال
قیمت : 891,000 ریال

فیزیولوژی ورزشی 1 (ویژه تندرستی،آمادگی و عملکرد ورزشی) ویراست چهارم

پیشنهاد شگفت انگیز

فیزیولوژی ورزشی 1 (ویژه تندرستی،آمادگی و عملکرد ورزشی) ویراست چهارم

موضوع اصلی : فیزیولوژی ورزش

نام نویسنده :شارون ای.پلومن-دنیز ال.اسمیت

قیمت قبل :2,390,000 ریال
قیمت : 2,151,000 ریال
پرفروش ها
پیشنهاد ویژه